Poľné nemocnice
Absolútna prispôsobivosť požiadavkám odberateľa je nevyhnutnou súčasťou nasadenia komplexného systému do akýchkoľvek podmienok. Funkčná kompozícia je projektovaná tak, aby kontajnery mohli byť použité ako kompletná zostava, alebo ako sólo pracovisko zložené z jednoho až dvoch kontajnerov.

Mobilnú kontajnerovú nemocnicu tvoria:

- základné nemocničné pracovíská ako sú napríklad: príjem pacientov, operačná sála, röntgen, jednotka intenzívnej starostlivosti, lôžková časť, laboratórium, lekáreň, stomatologická ambulancia, odpočinková miestnosť pre personál a iné;

-  dodatočné servisné pracoviská sú napríklad: energetický blok, úprava vody, hygienický blok a sociálne zabezpečenie, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, servisná dieľňa a iné.

 

Poľná nemocnica je vytvorená:

- z mobilných zdravotníckych kontajnerových pracovísk, zabudovaných do kontajnerov ISO 1C (6028x2534x2534 mm),

- zo stanov s hliníkovou konštrukciou, ktoré slúžia na prepojenie mobilných zdravotníckych kontajnerových pracovísk a je v nich umiestnená lôžková časť a pacientský hygienický filter.

 

Poľnú nemocnicu je možné navrhnúť v akejkoľvek modifikácii a profilácii - chirurgická, neurologická, infekčná a podobne.

Podrobná prezentácia poľnej nemocnice