Simulátory a technológia virtuálnej reality
Unikátnosť našich simulátorov spočíva v jedinečnenej schopnosti presvedčivého priblíženia sa absolútnej realite. Je to dosiahnuté vysokým know-how, kvalitným tímom špecialistov a blízkou spoluprácou medzi producentami skutočných zariadení a technológií, čo umožňuje vyrobiť a dodať široký sortiment produktov na uspokojenie akýchkoľvek požiadaviek od jednotlivých komponentov, až po rozsiahle a komplexné systémy.

Sortiment produktov pozostáva:
- z vojenských a civilných simulátorov,
- z vrtuľníkov, lietadiel a iných leteckých objektov,
- z vojenských pozemných a delostreleckých aplikácii,
- z trenažérov malých zbraní,
- z aplikácii pre leteckých a námorných dispečérov,
- z hardvérových a softvérových komponentov,
- z komplexných tréningových riešení,
- zo simulátorov bojových hier,
- z vizualizácie a softvérovej produkcie.


Simulátory vyrobené a dodané:
- základný letecký simulátor pre stíhačku MiG-21,
- simulátor komletných misií pre stíhačku MiG-29,
- simulátor komletných misií pre stíhačku SU-22,
- pokročilý letecký simulátor pre stíhačku SU-25,
- pokročilý letecký simulátor pre stíhačku L-39 Albatros,
- protiletecký simulátor komletných misií pre S10/S2M/Igla (ADS-S99),
- komplexný pozemný simulátor CGS-T99,
- počítačový trenažér pozemných vozidiel,
- VRM počítačový trenažér pre MiG-29.

Prezrite si prosím prezentáciu